Algemene Voorwaarden

Eigenlijk willen wij hier helemaal geen voorwaarden noemen. We sluiten een overeenkomst op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Wij gaan er van uit dat alles bespreekbaar is en in goed overleg opgelost kan worden. Dit is de manier waarop wij graag willen werken. Mocht dat echter niet mogelijk blijken dan vallen wij terug op onderstaande algemene voorwaarden.

>