Partners

Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOVV)

"De BOvV is een onafhankelijke beroepsvereniging die het voor iedereen in Nederland mogelijk wil maken om meer uit het leven te halen door kwalitatieve vitaliteitsprofessionals bekend en beschikbaar te maken. Vitaliteitsprofessionals die de Nederlander vitaler maken met leefstijl- en lifecoachinterventies naar het beste wetenschappelijke bewijs."

Chivo Kennisinstituut Vitaliteit en Leefstijl

"Chivo is opgericht in 2004 om kennis te verzamelen over vitaliteit en leefstijl. Informatie over deze gebieden was toen zeer gefragmenteerd. Wij hebben gemeend, dat het zo belangrijk is voor ons welzijn, dat we er een hele organisatie omheen hebben gebouwd, waarmee we wetenschappelijke publicaties verzamelen, beoordelen en vertalen naar praktische richtlijnen en vaardigheden, die we vervolgens toetsen in de praktijk. Kortom, een kennisinstituut vitaliteit & leefstijl."

>